Algemene Voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN: 1. Alle klachten moeten ons toekomen binnen de acht dagen na levering. 2. Alle geschillen worden uitsluitend onderworpen aan de rechtbanken van Tongeren. 3. De betaling dient te geschieden uiterlijk binnen de vijftien dagen na factuurdatum. 4. Laattijdige betalingen veroorzaken een intrest van 12% te rekenen vanaf de vijftiende dasder niet-betaling en dit van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling dient te gebeuren. 5. Indien de BVBA Novan verplicht wordt haar schuldvordering te innen langs de gerechtelijke weg, zal bovendien een schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% ten titel van strafbeding met een minimum van 125€, terwijl anderzijds het saldo der bestellingen of dienstprestaties kan vernietigd worden door de BVBA Novan. 6. Het feit dat de koper de algemene voorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. Wij achten deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de koper.

 

 

Firma Novan verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op klanten- of prospectenbeheer. Indien u dit als prospect niet wil, volstaat een mail.U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek, mét bewijs van identiteit, aan Novan BVBA Bergstraat 46-3730 Hoeselt, novan@pandora.be Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor het algemeen beleid, klik hier.

LOCATIE

BV Novan

Bergstraat 46

3730 Hoeselt

CONTACT

0475/424890

novan@pandora.be


INFO

BTW BE 0452816586

RPR Antwerpen

Algemene voorwaarden

GDPR


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren