Algemene Voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN: 1. Alle klachten moeten ons toekomen binnen de acht dagen na levering. 2. Alle geschillen worden uitsluitend onderworpen aan de rechtbanken van Tongeren. 3. De betaling dient te geschieden uiterlijk binnen de vijftien dagen na factuurdatum. 4. Laattijdige betalingen veroorzaken een intrest van 12% te rekenen vanaf de vijftiende dasder niet-betaling en dit van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling dient te gebeuren. 5. Indien de BVBA Novan verplicht wordt haar schuldvordering te innen langs de gerechtelijke weg, zal bovendien een schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% ten titel van strafbeding met een minimum van 125€, terwijl anderzijds het saldo der bestellingen of dienstprestaties kan vernietigd worden door de BVBA Novan. 6. Het feit dat de koper de algemene voorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. Wij achten deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de koper.

LOCATIE

BVBA Novan

Bergstraat 46

3730 Hoeselt

CONTACT

T. 0475/424890

E. novan@pandora.be


DIENSTEN

Voegwerken

Restauratiewerken

Waterdichten

Afkitten


INFO

BTW BE 0452816586

RPR Antwerpen

Algemene voorwaarden

GDPR